Despre RAC

Arhiva română a concertelor pentru solist/soliști și orchestră – Romanian Archive of Concertos

Gândit ca o continuare a proiectului RAMA (Romanian Archive of the Musical Avantgarde, CNFIS-FDI-2021-0163), proiectul RAC al Universității Naționale de Muzică din București (CNFIS-FDI-2022-0184) aduce în prim plan creația concertistică românească de după 1950. Finalitatea pe care o urmărește este de a cartografia vastul domeniu al concertului instrumental autohton, de a stimula și dezvolta cercetarea și promovarea unor opusuri muzicale românești valoroase, încă insuficient cunoscute.

Pornind de la experiența benefică avută prin proiectul RAMA, care a digitalizat un important patrimoniu de manuscrise și lucrări tipărite în perioada comunistă la Editura Muzicală, RAC a demarat extinderea acestui fond, cu scopul de a pune la dispoziția muzicienilor români și străini – interpreți, compozitori, cercetători, manageri de instituții muzicale – o bază complexă de informare și de practică muzicală. Documentarea realizată, în acest sens, în cadrul proiectului RAC s-a materializat într-un amplu catalog al concertelor reprezentative scrise de compozitori români în ultimii 70 de ani (în ordine cronologică, pe instrumente, alfabetic – după numele compozitorilor), accesibil online pe site-ul rama.org.ro. Tot pe această platformă pot fi consultate, în format digital, și partituri concertante românești de referință, semnate de Pascal Bentoiu, Georg Wilhelm Berger, Dumitru Capoianu, Paul Constantinescu, Dan Dediu, Călin Ioachimescu, Adrian Iorgulescu, Tiberiu Olah, Radu Paladi, Doina Rotaru, Anatol Vieru.

 Restituirea digitală inițiată prin proiectul RAC (pornind de materialele existente în Fondul arhivistic al muzicii românești din cadrul UNMB, precum și în Biblioteca UNMB) rămâne deschisă identificării și atragerii din surse alternative (Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, portofolii ale familiilor compozitorilor etc.) a unor noi manuscrise și partituri, facilitând astfel valorificarea patrimoniului concertistic românesc prin interpretare, înregistrare, digitalizare, publicare, cercetare, programare în concerte și diseminare pe multiple căi de comunicare.

 

Echipa proiectului RAC

Prof. univ. dr. DHC Dan Dediu, expert istoriograf
Conf. univ. dr. Florinela Popa, manager de proiect
Ec. Tereza Lazăr, asistent de proiect
Drd. Gabriela Bejan, referent
Masterand Vlad Ghinea, referent
Paula Aslam, redactor
Mirel Mihălăchescu, tehnoredactor