Despre RAMA

Scopul proiectului RAMA al Universității Naționale de Muzică din București (Romanian Archive of the Musical-Avantgarde, finanțat prin CNFIS-FDI-2021-0163) constă în  întemeierea unei baze de informare și de practică, centrată pe fenomenul muzicii moderne și de avangardă din România (1960-2020). Prin aceasta se stimulează și se dezvoltă cercetarea patrimoniului muzical românesc recent, promovându-se valorile muzicale originale și totodată cele ale gândirii estetice autohtone și mondiale.

Pornind de la ideea că, în România, singura editură care publica muzică în perioada regimului comunist, Editura Muzicală, nu a reușit să absoarbă toate creațiile componistice importante și valoroase, proiectul RAMA a imaginat o platformă pentru a pune la dispoziția tuturor celor interesați, în format digital, o mare parte din partiturile manuscrise și/sau cele publicate (cu acceptul Editurii Muzicale) ale unor compozitori români.

Printre cele mai importante personalități componistice din muzica românească contemporană se numără compozitorii Aurel Stroe (1932-2008), Ștefan Niculescu (1927-2008), Anatol Vieru (1926-1998), Tiberiu Olah (1928-2002), Pascal Bentoiu (1927-2016), Liviu Glodeanu (1938-1978), Dan Constantinescu (1931-1993), Wilhelm Georg Berger (1929-1993), Theodor Grigoriu (1926-2016) și Dumitru Capoianu (1929-2012). Cu creația acestora am dorit să începem restituirea noastră digitală și vom continua prin accesarea unor noi fonduri de manuscrise și partituri editate, întru edificarea unei baze de date și de practică utilă pentru toți muzicienii – compozitori, interpreți, cercetători, manageri de instituții muzicale – care vor să ia contact cu creația muzicală din România.

Proiectul RAMA al Universității Naționale de Muzică din București s-a constituit pornind de la materialele existente în Fondul Arhivistic al Muzicii Românești din UNMB, dar și cu ajutorul inestimabil al moștenitorilor unor compozitori. Le mulțumim pe această cale.

 

Echipa proiectului RAMA

prof. univ. dr. Antigona Rădulescu
prof. univ. dr. Dan Dediu
lect. univ. dr. Dinu Savu
doctorand Vlad Gînța
masterand George Ioan Păiș
Mirel Mihălăchescu