Glodeanu, Liviu

Compozitor Muzicolog

Liviu Glodeanu a trăit doar 39 de ani (1938-1978). Și-a început studiile în învățământul superior mai întâi la Cluj-Napoca, beneficiind de îndrumarea lui Sigismund Toduță (1955-57). Le va continua la Conservatorul din București, la clasa lui Marțian Negrea (1957-61). Activitatea după absolvire este diversă: cercetător la Institutul de folclor din București (1961-62), profesor la Școala de muzică nr.2 (1961-63), consilier la Direcția de Muzică din cadrul Ministerului Culturii, consultant artistic la Filarmonica „George Enescu”.

Creația sa cuprinde lucrări simfonice și vocal-simfonice, de cameră, corale, vocale, muzică de film și teatru. De asemenea, a scris studii și articole în diferite publicații. A primit mai multe premii ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și Premiul Academiei Române (1973).